• Usługi remontowo budowlane

  • Osuszanie murów metodą Termoiniekcji

  • Izolacje przeciwwilgociowe

  • Izolacje przeciwwodne

  • Dostawa i montaż okien i drzwi PVC i AL.


   Na całym świecie występuje problem zawilgocenia murów, będącego rezultatem kapilarnego podciągania wody z gruntu. Zawilgocenie budynków, często zagrzybionych wskutek wilgoci, nie tylko niszczy obiekt, ale powoduje nieefektywność wszystkich remontów. Jest także przyczyną wielu chorób, powoduje złe samopoczucie i obniża wydajność pracy, często uniemożliwia pobyt ludzi w budynkach. Wilgotne mury nie stanowią właściwej izolacji cieplnej i powodują zużycie dużo większej ilości energii do ogrzewania pomieszczeń. Wszystkie negatywne skutki zawilgocenia wyeliminuje zastosowanie metody TERMOINIEKCJI: zlikwiduje wilgoć i rozwój grzyba, poprawi warunki higieniczne pomieszczeń oraz zmniejszy zużycie energii cieplnej.

  • Metoda TERMOINIEKCJI jest polskim wynalazkiem opracowanym przez naukowców Politechniki Warszawskiej pod kierownictwem doc. dr inż. Jerzego Olifierowicza.

  • Metoda TERMOINIEKCJI w odróżnieniu od innych metod pozwala osuszyć i wykonać poziomą blokadę przeciwwilgociową w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych nie naruszając konstrukcji ścian.

  • Metoda TERMOINIEKCJI wykorzystuje zjawisko termodyfuzji do szybkiego osuszania murów w obszarze nawierconych otworów. W metodzie TERMOINIEKCJI stosowane są środki hydrofobowe, posiadające atest Państwowego Zakładu Higieny i Instytutu Techniki Budowlanej.

 
O firmie Termoiniekcja Referencje Kontakt
 

Realizacja: Indeks Media

Biuro: ul.Konarskiego 85, 01-355 Warszawa tel. (022)666-09-86, tel./fax (022) 666-09-83